Paczka radomskich
Autorzy
Fragmenty opowiadań
Marcina Kępy

Fragmenty opowiadań
Ziemowita Szczerka

Ilustracje
Napisali o książce
Gdzie kupić / Kontakt"Paczka radomskich" to literacki portret miasta. Zbiór ponad pięćdziesięciu opowiadań i obrazków, których wspólnym mianownikiem jest Radom. Głównie współczesny, chociaż w kilku fabularnych tekstach pojawiają się nawiązania do historii. Głównym założeniem ""Paczki..." jest wykreowanie literackiej legendy miejskiej, pokazanie magicznych miejsc, spojrzenie na otaczającą rzeczywistość przewrotnym, ale przenikliwym okiem, ukazanie, że nasz Radom jest jednak "jakiś", że jest to miasto na swój sposób ciekawe i inspirujące.

"Książka pokazuje mikrokosmos miasta w transformacji, w rozpadzie i przebudowie. Wielu czytelników odnajdzie tu dobrze znane zaułki, podwórka, pasaże, kwartały i dzielnice widziane przenikliwym i zafascynowanym wzrokiem kamery (...). Do ruder Starego Miasta trzeba mieć wrażliwość artysty i serce świętego Franciszka, aby z taką pieczołowitością, dokładnością i serdecznością pochylić się nad śmietnikiem historii społecznej Radomia i zobaczyć w nim potencjał twórczy.

Można wyczuć w tej prozie świetnych mistrzów słowa, u których atmosfera miejsca tchnęła autentyzmem, a najobrzydliwsze widoki zmieniały się w baśniowe kreacje. Do najwartościowszych stron książki młodych autorów zaliczam jej weryzm. Tak niewiele mamy obrazów życia miasta w jego codzienności i tak rzadko ktoś spogląda krytycznie na elementy naszego otoczenia, że świadectwo "Paczki..." staje się wydarzeniem artystycznym o charakterze ponadlokalnym."

Zbigniew Wieczorek